Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ MINH TIẾN TÍCH CỰC HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

12-06-2020 23:10

XÃ MINH TIẾN TÍCH CỰC HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

 

    Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã Minh Tiến đã cơ bản đạt 16/19 tiêu chí Nông thôn mới, còn 03 tiêu chí chưa hoàn thành là: tiêu chí Cơ sơ vật chất văn hóa; tiêu chí Giao thông; tiêu chí Nhà ở dân cư, xã đang tích cực triển khai thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí cuối năm 2020 với quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2020.

     Nhân dân trong xã đang tích cực hiến đất, tài sản, đóng góp kinh phí để hoàn thiện các công trình Nhà văn hóa, đường giao thông, kênh mương, nhà ở …theo đúng tiến độ.

     Trong năm 2020, địa phương triển khai xây dựng mới 07 nhà văn hóa xóm gồm: Hòa Tiến 1, Hòa Tiến 2, Tân hợp 1, Tân hợp 2, Trung Tâm, Minh Hòa, Lưu quang 1; sửa chữa 03 nhà văn hóa xóm gồm: Lưu quang 2, Lưu quang 4 và Lưu quang 5. Đến thời điểm hiện tại đã có 05/07 nhà văn hóa xây mới được thi công, hoàn thành; 02/03 nhà văn hóa đang tiến hành sửa chữa.

Thi công xây mới Nhà văn hóa xóm Tân Hợp 1

 

Nhà văn hóa xóm Hòa Tiến 2

     Để hoàn thành tiêu chí Giao thông, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã tích cực, gương mẫu hiến đất, tài sản để thi công các tuyến đường xóm Tân Hợp 1, tuyến đường xóm Lưu Quang 2, tuyến đường liên xã Phú Cường – Minh Tiến (Minh Hòa - Lưu Quang 4). Đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng, chăm sóc con đường hoa do UB MTTQ xã và UBND xã phát động.

Nhân dân hiến đất thi công đường giao thông xóm Tân Hợp 1

 

Thi ccoong đường giao thông liên xã Phú Cường - Minh Tiến

Đoạn đường xóm Hòa Tiến 2

     Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xã cũng đang tích cực huy động các nguồn lực, hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách, vận động ủng hộ từ cán bộ, công chức, nhân dân … đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ở nhà tạm, dột nát xây mới, sửa chữa nhà ở đảm bảo an toàn cho người dân góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống của từng hộ dân.

Phối hợp bàn giao Nhà Đại đoàn kết

     Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể từ xã đến cơ sở, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân các dân tộc xã Minh Tiến. Chắc chắn chúng ta hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2020./.

Ngọc Bích
Văn Nguyện - Quế Võ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6321

Tổng truy cập: 21519