Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ MINH TIẾN TÍCH CỰC HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

06-08-2020 10:56

XÃ MINH TIẾN TÍCH CỰC HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

 

    Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã Minh Tiến đã cơ bản đạt 16/19 tiêu chí Nông thôn mới, còn 03 tiêu chí chưa hoàn thành là: tiêu chí Cơ sơ vật chất văn hóa; tiêu chí Giao thông; tiêu chí Nhà ở dân cư, xã đang tích cực triển khai thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí cuối năm 2020 với quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2020.

     Nhân dân trong xã đang tích cực hiến đất, tài sản, đóng góp kinh phí để hoàn thiện các công trình Nhà văn hóa, đường giao thông, kênh mương, nhà ở …theo đúng tiến độ.

     Trong năm 2020, địa phương triển khai xây dựng mới 07 nhà văn hóa xóm gồm: Hòa Tiến 1, Hòa Tiến 2, Tân hợp 1, Tân hợp 2, Lưu Quang 1,Trung Tâm, Minh Hòa; Sửa chữa 03 nhà văn hóa xóm gồm: Lưu quang 2, Lưu quang 4 và Lưu Quang 5. Tính đến ngày 31/7/2020 đã có 07/07 nhà văn hóa xây mới được thi công; Trong đó 01 nhà Văn Hóa đã hoàn thành( NVH xóm Hòa Tiến 1), 02 nhà văn hóa đang chuẩn bị được nghiệm thu (NVH xóm Tân Hợp 2, Hòa Tiến 2), 02 nhà văn hóa đã hoàn thiện phần mái  ( NVH xóm Lưu Quang 1, Tân Hợp 1) và 02 nhà văn hóa đang thi công hoàn thiện móng ( NVH xóm Trung Tâm, Minh Hòa); Đã có 03/03 nhà văn hóa hoàn thành sửa chữa và đã được nghiệm thu ( NVH xóm Lưu quang 2, Lưu quang 4 và Lưu Quang 5)

 

NVH xóm Tân Hợp 2

Để hoàn thành tiêu chí Giao thông, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã tích cực, gương mẫu hiến đất, tài sản để thi công các tuyến đường xóm Tân Hợp 1, 2 (Tân Hợp 3,4,5 cũ), tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Văn Ứng và nhiều hộ dân khác; Tuyến đường xóm Lưu Quang 2, tuyến đường liên xã Phú Cường – Minh Tiến (Minh Hòa - Lưu Quang 4), tiêu biểu như hộ gia đình Ông(bà) Lưu Thị Thìn, Dương Văn Thắng, Ma Văn Dục, Ma Văn Khoa, Dương Công Định và nhiều hộ dân khác…Các hộ dân đã tích cực và sãn sàng hiến đất, tài sản để cùng địa phương hoàn thành các tiêu trí NTM.

Đường xóm Lưu Quang 2

 Đường xóm Minh Hòa- Lưu Quang 4

Đồng thời nhân dân trong toàn xã đã và đang tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng, chăm sóc con đường hoa do UB MTTQ xã và UBND xã phát động, góp phần quan trọng làm cho đường làng ngõ xóm luôn xanh, sạch và đẹp

 

Đường hoa xóm Hòa Tiến 2

     Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xã cũng đang tích cực huy động các nguồn lực, hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách, vận động ủng hộ từ cán bộ, công chức, nhân dân … đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ở nhà tạm, dột nát xây mới, sửa chữa nhà ở đảm bảo an toàn cho người dân góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống của từng hộ dân.

 

     Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể từ xã đến cơ sở, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân các dân tộc xã Minh Tiến. Chắc chắn chúng ta hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2020./.

 

Quế Võ
Thanh Huỳnh, Quế Võ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6198

Tổng truy cập: 21524